razumevanje naravne gradnje

Novembrski Festival prostora je dodatno izrazil močno potrebo po poglobljenem razumevanju mehanizmov naravne gradnje. Zato Zavod Eko vas skupaj z Združenjem za naravno gradnjo, katerega član je tudi Gnezdo, in domačimi strokovnjaki pripravlja serijo izobraževanj namenjenih skeletnim graditeljem, arhitektom, izvajalcem in samograditeljem.

V prvem sklopu se bomo posvetili osnovam bilologije, materialov, izolacij in konstrukcijskih sistemov v naravni gradnji, druženje pa zaokrožili s primeri iz prakse.

V drugem sklopu predavanj (aprila) bomo podrobneje obdelali posamezne konstrukcijske dele zgradbe.

 

PROGRAM od 9:00 – 15:30 ure

URANASLOV (opisi predavanj so spodaj)PREDAVATELJ
 9:00Naravnost gradbenih materialov in klima prostoraTone Pugelj
10:00Osnove biologije gradnjeStojan Habjanič
11:00odmor
11:20Zrakotesnost – razkorak med teorijo in praksoStojan Habjanič
12:20kosilo
13:10Konstrukcijski sistemi v naravni gradnjiDarko Ipša
14:10 odmor
14:30Naravna gradnja od teorije do prakseJanez Jordan
15:30zaključek

ODGOVRAJAMO na VAŠA VPRAŠANJA
Predavatelji bodo izhajali iz praktičnih izkušenj in del vsakega predavanja je namenjen odgovorom na konkretna vprašanja. Vabimo vas, da nam pošljete ali prinesite s seboj nekaj slik in nam predstavite svoje izzive.

GRADIVA
Stojan Habjanič je sodeloval pri pripravi priročnika za trajnostno gradnjo Gradimo za jutri, ki ga je izdaj Posoški razvojni center. Poleg drugih zanimivih člankov, na straneh 49 – 71 najdete njegov prispevek pod naslovom Trajnostni gradbeni materiali.

PRISPEVEK
Vaš prispevek 60 € za celodnevni dogodek vključuje kosilo in napitke ter prigrizke med odmori. Za boljše razumevanje enega najstarejših gradbenih materialov – ilovice, vam podarimo tudi tudi DVD Gradnja z ilovico, ki smo ga sinhronizirali v slovenski jezik.

LOKACIJA
Dogodek gosti Center sonaravne gradnje, Štula 10, Ljubljana

PRIJAVA in SKUPNI PREVOZ
Izpolnite prijavnico in poravnajte vaš prispevek na račun Zavoda Ekovas (podatke za plačilo boste po prijavi prejeli tudi na vaš e-naslov).
Svoj pritisk na okolje lahko zmanjšamo tudi s skupnim prevozom, zato vas vabimo, da ob prijavi zapišete tudi če lahko soudeležencem ponudite prevoz.

VEČ O PREDAVANJIH

9:00 Anton Pugelj, Gnezdo d.o.o.
NASLOV: Naravnost gradbenih materialov
OPIS: Na predavanju bomo pregledali celoten nabor naravnih gradiv v različnih fazah gradnje. Spoznali bomo katere materiale lahko štejemo med naravne in kako se uporabljajo. Spoznali bomo bistvene prednosti njihove uporabe; kako vplivajo na gradbeno fiziko konstrukcij in kakšen je njihov vpliv na zdravo bivalno klimo. Pomemben dejavnik je tudi njihov okoljski odtis, ki je v primerjavi s klasičnimi materiali zelo nizek in prispeva k znatnemu zmanjšanju gradbenih odpadkov.

10:00 Stojan Habjanič univ. dipl. inž. gradb.
NASLOV: Osnove biologije gradnje
OPIS: Pregled 25 temeljnih področij, ki so obravnavana znotraj   “biologije gradnje” oz. “Baubiologie” (nem.) in “building biology” (angl.)

11:20 Stojan Habjanič univ. dipl. inž. gradb.
NASLOV: Zrakotesnost – razkorak med teorijo in prakso
OPIS: prehod toplote, difuzija pare,difuzijsko odprta zasnova konstrukcijskih elementov,  parne zapore in parne ovire, zakaj suh zrak v prostoru pozimi, zakaj vročina poleti, napake v praksi.

13:10 Darko Ipša univ. dipl. gosp. inž.
NASLOV: Konstrukcijski sistemi v naravni gradnji – konstrukcija kot enakovreden del arhitekturne celote objektov iz naravnih materialov.
OPIS: Uvodna predstavitev pomena izbire materiala in konstrukcijskega sistema pri gradnji objekta iz naravnih materialov. Vplivi na načrtovanje, izvedbo in bivanje. Pregled v naravni gradnji najpogosteje uporabljenih sistemov lesenih konstrukcij in izvedb naravnih masivnih gradenj. Potencial določenih sistemov in materialov. Odprt prostor za diskusijo s poslušalci.

14:30 Janez Jordan naravni graditelj
NASLOV: Naravna gradnja od teorije do prakse – tehnologija sistema gradnje s slamnatimi balami, ilovnati ometi, apneni ometi
OPIS: Gradnja je postala ogromen posel v katerem je dovoljeno uporabljati vse, ne glede na človeško zdravje in onesnaževanje okolja. Statistični podatki kažejo, da gre velik delež onesnaževanja na račun gradbeništva. Več kot 50 odstotkov surovin je namenjenih stavbam in prav toliko odpadkov nastane zaradi njih. Naravna gradnja je rešitev za ta problem, ker pozitivno vpliva na okolje, zdravje in počutje ljudi ter na družbo.
Dotaknili se bomo tehnologije gradnje s slamnatimi balami, osredotočili pa se bomo na lesene konstrukcije, slamo in ilovico. Ti materiali so imeli pomembno vlogo v zgodovini, v 19.st. pa skoraj v celoti izginili iz gradbeništva. Danes so ponovno v razcvetu.
Na konkretnem primeru boste spoznali, kako hiša iz naravnih materialov raste. Pogledali si bomo dobre strani take gradnje ter detajle, na katere je potrebno biti pozoren, ko vgrajujemo naravne materiale.