Vsem ometom – apnenemu, ilovnatemu in drugim – lahko dodamo vermiculit, muscovit ali barvno steklo v koščkih.

apneni ometi z dodatkom steklenega proda

apneni omet z dodatkom vermiculita ali muscovita