Festival prostora v Centru sonaravne gradnje

Vljudno vabljeni na FESTIVAL PROSTORA – na prijetno in poučno druženje ob pristnih strokovnih predavanjih in praktičnih delavnicah o NARAVNI GRADNJI.

Predavanja in delavnice bodo vodili priznani strokovnjaki naravne gradnje iz Slovenije, ki bodo predstavili naravno gradnjo na »naraven način« skozi celoten proces: od idej, načrtovanja, izvedbe do izobraževanja in praznovanja.

ZAKAJ?
Naravna gradnja je način razumevanja samega sebe in naše vloge v svetu, ki ni več le borba, ki ni nenehno prilaščanje in izkoriščanje, ampak je dajanje in sodelovanje. Nega in skrb do sočloveka, do živali, do rastlin in mineralnega sveta. To je način gradnje, pri katerem je človek za hišo in svojo okolico tisto, kar je duša za naše fizično telo. Ni naključje, da se v našem jeziku besede, kot so okno ali vrata, ujemajo s tistim, kar je pri človeku oko in vrat. Telesa so naša prva hiša in po njih ter po njihovem gibanju, legah ter v sozvočju s telesom pokrajine lahko oblikujemo naša bivališča in naselja. Takšno razumevanje dodaja ponovnemu odkrivanju in navduševanju ljudi za gradnjo iz naravnih materialov ob pomembnih ekoloških in zdravstvenih ozirih, etično, estetsko in duhovno dimenzijo. Naravni materiali so dovzetnejši za ohranjanje spomina, za nastanek duhovne patine, za občutke in doživetja, ki se vanje vtiskujejo skozi vsakdanjo rabo.

KAJ?
predavanja

Zakaj in kako je lahko manj ravno dovolj? 
Ira Zorko / Cornucopia

Moč in preprostost naravne arhitekture 
Anton Žižek / Superform

Iskrenost do materialov
Darko Ipša / I kons

ABC naravne gradnje – od ideje do izvedbe 
Miha Šegula / Arhitektura.Natura

Arhitektura doma 
Roberet Veselko / RVA

Prostor & Esenca narave 
Gregor Berčon / Kozmotekton

premik v delavnico
V delavnici bomo soustvarjali skupaj z vami
Andrej Adamič / Mirabilis d.o.o.
Gregor Berčon / Kozmotekton
Janez Jordan / Kmetija Veles so.p.
Anton Pugelj / Gnezdo d.o.o.

Z uporabo naravnih materialov bomo ves čas festivala gradili preprosto bivališče. Od sanj do realizacije. Od teorije do prakse. Od predavanja do delavnice.

KDAJ?
sobota, 11. november 2017
od 9h do 17h

KJE?
Center sonaravne gradnje
Štula 10
Šentvid pri Ljubljani

Dogodek je brezplačen.
Obvezna prijava na: tone@gnezdo.si

Dodatne informacije:
gsm 031 379 249
tel 01 235 01 80