Izdelki italijanskega podjetja TCS, uporabljajo čista hidravlična apna iz Saint-Astierja kot edino vezivo, saj zagotavljajo najboljšo zmogljivost, hkrati pa odlično prepletajo obstojnost, estetski videz in dobro počutje.

Proizvodni postopek se v celoti preverja, da bi zagotovili ustreznost vsake posamezne delovne faze. Tako pridobljeno naravno hidravlično apno je nato podvrženo strogim laboratorijskim analizam z namenom certificiranja vsakega parametra, ki ga zahtevajo veljavni predpisi.

Naravno hidravlično apno iz Saint-Astierja se čedalje pogosteje uporablja in priporoča ne le pri obnovah in konservatorsko-restavratorskih posegih, ampak tudi pri novogradnjah, saj je apno okoljsko zelo združljivo.

Katalog izdelkov TCS.