Ilovica je zaradi dostopnosti in trdnosti po sušenju najstarejši znani gradbeni material. V naravi je pogosto prisotna v različnih kremenovih in flišnih plasteh. V prizadevanjih po bolj naravnem bivanju se je z natančnim izborom ilovice in mešanjem različnih kremenovih frakcij ter naravnih vlaken pridobili sodoben in vsestransko uporaben material, ki zaradi svojih lastnosti in sestave ključno prispeva k zdravemu bivalnemu okolju. Ilovica namreč odlično uravnavava vlago v prostoru in zaradi velike vsebnosti negativnih ionov ter silicijevih soli pozitivno vpliva na naše počutje.