Naravno pomeni, da vlaknom v fizično ali tehnično oporo niso primešane okolju in zdravju sporne snovi. Naravno pomeni tudi, da je človeku-uporabniku prijazna tudi med vgradnjo. Ne draži kože in dihal. Je prijetnega vonja in otipa.

Na voljo je kopica naravnih izolacijskih materialov, ki so po svojih tehnoloških značilnostih in toplotni prevodnosti bolj ali manj podobni klasičnim izolacijam. Okolju prijazna je tudi proizvodnja. Za proizvodnjo izolacij na rastlinski osnovi (konoplja, lan, trstika, slama) se porabi zelo malo energije. Prednost tega materiala je tudi v tem, da je obnovljiv. Lahko ga recikliramo ali pa kompostiramo.

Naloga toplotne izolacije je zmanjšanje toplotnih izgub in posredno stroškov za energijo.Naravni izolacijski materiali ščitijo stavbe kot topel plašč pozimi in kot svilena srajca poleti.