Barva kot zaključni sloj notranjih površin je naš prvi kontakt s prostorom. Barva določa lastnosti vseh naslednjih elementov v podlagi. Je kot koža, ki posreduje med prostorom in konstrukcijo. Zato v veliki meri vpliva na kvaliteto zdravega bivanja. Da bi v čim večji meri dosegli te zahteve, smo surovine za naravne barve iskali v tradiciji. To so barve iz gašenega apna za prenovo stavbne dediščine. Vsestransko uporabne barve pri katerih je vezivo rastlinski in mlečni kazein. Barve iz različnih barvnih glin, ki jih povezuje škrob. Naravne silikatne barve na osnovi kalijevega stekla in veziv iz rastlinskih olj.

Pri sestavi surovin za barve in pri iskanju dobaviteljev le teh, je naš trud usmerjen k doseganju doslednosti. To pomeni, da se izogibamo uporabi umetnih konzervansov in drugih sintetičnih dodatkov. Zato so nekatere od barv v prahu, ker le tako lahko zagotovimo njihovo naravnost.
Naravne barve odlikuje visoka paropropustnost in pozitiven učinek na bivalno klimo. Nekatere od njih so posebno primerne za alergike, druge pa zavirajo oziroma preprečujejo nastanek zidnih plesni.