Tradicija

Lokalno stavbarstvo se naslanja na tisočletno tradicijo gradnje in uporabo razpoložljivih gradiv. Le ta so bila v zgodovini predvsem lokalnega izvora in le malo predelana. Ohranjena stavbna dediščina je živ dokaz o kvaliteti gradnje in uporabljenih materialih. Danes se pri iskanju alternativ v smeri bolj naravnih in zdravih materialov lahko najprej naslonimo na tradicijo. Tu najdemo sisteme in sestave, ki lahko s posodobitvijo zagotovijo potrebe v sodobni sonaravni gradnji.

Bivanje

Ker v zaprtih prostorih preživimo vse več časa, je pomembno kako elementi v okolju vplivajo na naše zdravje in počutje. S skrbno izbiro naravnih materialov lahko zagotovimo tako zdravstveni kot energijski vidik našega bivanja. Naravni materiali so preprosti in le malo predelani. To pomeni, da za njihovo proizvodnjo in razgradnjo potrebujemo le malo energije. Vzeti so iz narave in uporabljeni brez škodljivih dodatkov, ki bi lahko vplivali na naše zdravje. Imajo neverjetne lastnosti regulacije vlage in akumulacije toplote. Dajejo občutek globine in povezanosti z materijo.

Sonaravno

Da bi lahko naredili korak v smeri sonaravnosti, moramo nehati popravljati nekaj, kar se je v zadnjih desetletjih izkazalo kot pomanjkljivo, in na osnovi izkušenj in znanja iz preteklosti narediti nekaj povsem novega: nove materiale, nove proizvodne procese, kakovostne povratne zanke vračanja izdelkov industriji in naravnim ekosistemom, nove oblike partnerstva med podjetji. Za ta premik se moramo spustiti do samega bistva namena stvari, ki jih uporabljamo, in se posvetiti smiselnosti naših proizvodnih procesov, ne pa samo učinkovitosti. S tem se bomo zavedeli pomena življenja kot vrednote, ki presega učinkovitost.