Eko klub

V Eko klubu so le preverjeno dobra podjetja: poštena, srčna, ekološko naravnana. Partner Eko kluba ne more biti vsak. Ustanovni člani so bili izbrani na podlagi osebnih izkušenj in priporočil Sandre Klemenc, idejne vodje projekta Eko klub. Podjetje se lahko pridruži Eko klubu le na povabilo katerega od partnerjev Eko kluba, ki osebno jamči zanj.

7 prepoznavnih značilnosti partnerjev Eko kluba:

  • Ustvarjamo ali uvažamo ekološke izdelke ali ponujamo storitve, ki so prijazne do okolja ter spodbujajo spoštovanje in odgovorno delovanje do narave.
  • Odgovorno se obnašamo do okolja na vseh ravneh delovanja (od proizvodnje do prodaje).
  • Odgovorno se obnašamo do strank, iskreno si prizadevamo za njihovo zadovoljstvo.
  • Izdelki so kakovostni, večinoma izdelani v Evropi ter pošteno plačani.
  • Pošteni smo do poslovnih partnerjev in podizvajalcev.
  • Radi imamo oseben pristop in gradimo odnose.
  • Smo srčni in imamo radi svoje delo.

www.ekoklub.si

Eko vasi

Namen Zavoda Ekovas in spletne strani ekovas.si je spodbujanje ekovasi oziroma trajnostnega razvoja in načina sobivanja skozi
•    povezovanje in spodbujanje različnih iniciativ,
•    pripravo izobraževanj in delavnic,
•    ozaveščanje širšega prostora.

www.ekovas.si

Smo skupina družin in posameznikov s ciljem oblikovati ekovas po trajnostnih in permakulturnih načelih s poudarkom na samooskrbnosti v sožitju s soljudmi in naravo.

Osnovna vizija je oblikovati ekološko vas, ki se pozitivno umešča v lokalni in globalni prostor. Ekovaščani s svojim zgledom prikažejo čim bolj samooskrben način bivanja z nizkim ogljičnim odtisom, negujejo tradicijo in (po potrebi) vpeljujejo nove trajnostne tehnologije.

www.mokri-potok.si

Rocket mass heater

richsoil.com