• Projekt

  fasadna dekorativna stena iz zbite zemlje z vgrajenimi gnezdilnicami

 • Lokacija

  Barje

 • Leto izvedbe

  2017

 • Izvedba

  Gnezdo

Letos se je arhitektu Sašotu Žolku, ki je projektiral novo Raziskovalno postajo ZRC-SAZU na Barju, porodila zanimiva ideja, da bi del fasadnega ovoja izvedli z zbito zemljo, v Sloveniji bolj poznano kot butana ilovica. Razmišljanje je pravzaprav sprožil investitor, oziroma ornitologi zaposleni na ZRC-SAZU.

»V steni naj bodo gnezdilnice v katerih bodo gnezdile barjanske ptice.«

Dobra ideja, a kje najti izvajalca in primeren material z vso potrebno dokumentacijo za tak objekt? V Gnezdu seveda… Nihče od glavnega izvajalca in nadzora ni bil ravno navdušen nad idejo arhitekta. Če investitor ne bi vztrajal, izvedbe ne bi bilo.

Naš nemški dobavitelj, podjetje Claytec, ima testirane materiale, potrebne za izvedbo, in izkušnje s to tehniko. Uporabili smo Claytecovo ilovico v naravni barvi in v zgornji del stene vgradili lesene gnezdilnice. Kljub vsem znanju so nas na začetku spremljale težave. Nismo mogli doseči zadovoljive trdnosti zbijanja. Ugotovili smo, da nam XPS fasadna izolacijska plošča, ki je bila prilepljena v podlagi, kompenzira udarce komprimiranja. Zato smo fasadno izolacijo odstranili in povečali debelino stene. Izvedba se je v trenutku spremenila in dosegli smo predpisano trdnost.

Butana ilovica je ilovnata gradnja v svoji najbolj arhaični obliki. Material – ilovica – je tu uporabljena kot monolitni del fasadnega ovoja. Fascinantne gradnje orienta, zgodovinska uporaba v mnogih delih Evrope in vse več sodobnih objektov, izkazujejo vsestransko uporabnost te tehnike.

Butana ilovica je bila v Evropi znova oživljena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Modeme evropske butane ilovnate zgradbe so v zadnjih treh desetletjih nastale zlasti v Franciji, Nemčiji, Švici in Avstriji.

Danes se butana ilovica uporablja tudi za akumulacijo toplote v povezavi z velikimi steklenimi površinami, kjer sonce posredno ogreva steno, ki akumulira toploto in jo kasneje posreduje v prostor. Bistvena lastnost je tudi uravnavanje vlage. Stena iz butane ilovice nam v stavbi služi kot element, ki na naraven način uravnava klimo v prostoru.

Stene iz zbite ilovice imajo svoj karakter. Dekorativni element grobe, lahko tudi večbarvne ilovice, nas povezuje z osnovnimi elementi v naravi.

Gostota ilovnatega gradiva za butanje je podobna kot pri betonu. Primerna je peskasta ilovica z več kamna, ki po zrnatosti spominja na beton.

Butana ilovica se v zemeljsko vlažnem stanju v plasteh nabije med dva opaža. Običajna debelina stene je med 35 in 60 cm. V dekorativne namene je lahko debelina tudi 20cm. Izgled stene je odvisen od barve in sestave ilovice. Konstrukcije iz butane ilovice so zelo trdne in so primerne za nosilne in nenosilne konstrukcije.

Gnezdo d.o.o.

Anton Pugelj