, ,

Prvi festival prostora v organizaciji Združenja za naravno gradnjo

V soboto, 11.11.2017, se je v Ljubljani na Štuli v Šentvidu, v Centru sonaravne gradnje Gnezdo, zgodil prvi Festival prostora, namenjen naravni gradnji v celovitem pomenu besede.

Pred približno letom in pol so se v Sloveniji začeli redno srečevati naravni graditelji iz celotne Slovenije, različnih strok: od učiteljev, profesorjev do  arhitektov in krajinarjev, restavratorjev, gradbincev, inženirjev, likovnikov in drugih. Proces nastajanja skupine je bil zasnovan na etikah naravne gradnje, kjer se je odprl varen prostor, kamor se lahko vračamo. Skozi proces nastajanja skupine je bil prepoznan zemljevid naravne gradnje, imenovani Štirje koraki v naravni gradnji, ki predstavljajo celoten krog, skozi katerega gre vsaka gradnja v procesu naravnega graditeljstva. Tako je prvi korak, korak naročnika, kateremu sledi korak načrtovalcev, naslednji korak je korak izvajalcev ter zadnji korak izobraževalcev. Vsi ti se ciklično ponavljajo skozi celoten proces gradnje prostora in se dopolnjujejo.

Krog naravnih graditeljev je v času svojega nastajanja prevzel ime Združenje za naravno gradnjo in s tem imenom nastopil na sobotnem Festivalu prostora, ki je se je pričel v skupnem uvodnem krogu vseh soustvarjalcev festivala, tako graditeljev kot udeležencev. Udeležencem je bil predstavljen krog naravne gradnje s štirimi koraki ter kratka predstavitev ustvarjalcev ter njihova umestitev v zemljevidu naravne gradnje.

Festival prostora - skupina izvajalcev

Skupina izvajalcev, Združenje za naravno gradnji, foto Aljoša Eržen

Festival prostora - skupina izobraževalcev

Skupina izobraževalcev, Združenje za naravno gradnjo, foto Aljoša Eržen

Festival je bil zasnovan z namenom ozaveščanja, izobraževanja in širjenja naravne gradnje, medsebojnega  povezovanja in spoznavanja med posamezniki, povezovanja arhitektov z izvajalci ter sodelovanja med različnimi izvajalcih. Skozi proces izobraževanja se je prikazovalo, da je naravna gradnja potreba našega prostora in hkrati rešitev mnogim sodobnim težavam. Vsem skupaj pa je festival služil kot praznovanje, tako notranjega kroga Združenja za naravno gradnjo, kot vseh udeležencev, ki so odprto soustvarjali celoten dan.

Vsebinsko so se na festivalu prepletala teorija in praksa, iz radovednosti naročnikov v roke izobraževalcev. Čez dan se je zvrstilo šest predavanj na temo naravne gradnje, ki so si sledila od bolj splošnih in abstraktnih, do konkretnih in materialnih.

Teoretski del je s predavanjem Zakaj in kako je lahko manj ravno dovolj?, otvoril Ira Zorko, priznani arhitekt in učitelj. S poslušalci je delil osebno zgodbo reševanja prostorske stiske družinske skupnosti in modrost svojih dolgoletnih razmišljanj o odnosu do sebe in oblikovanju človeškega prostora.

Sledilo je predavanje Antona Žižka, svobodnega arhitekta, ki v svoje vsakdanje delo v biroju Superform, vnaša razmišljanja in elemente naravne gradnje. Skozi predavanja Moč in preprostost naravne arhitekture, je prikazal rožo treh načel naravne arhitekture. Način življenja, preprostost, sodelovanje. To je prikazal tudi skozi praktični primer svojega dela.

Ira Zorko, Curnocopia, Združenje za naravno gradnjo

Festival prostora - Anton Žižek

Anton Žižek, Superform, Združenje za naravo gradnjo, Foto: Aljoša Eržen

Po drugem predavanju so se vsi obiskovalci, katerih smo našteli več kot sto, premaknili v delavnico, kjer so mojstri naravne gradnje predstavili praktični prikaz izdelave slamnate stene ter nanašanje apnenih ometov. Svoje strokovno znanje, pridobljeno z dolgoletnimi izkušnjami, so delili Janez Jordan iz podjetja Veles, Andrej Adamič, s podjetja Mirabilis, Tone Pugelj, s podjetja Gnezdo in Gregor Berčon, ustvarjalec podjetja Kozmotekton.

Festival prostora - Andrej Adamič in Janez Jordan

 Andrej Adamič, Mirabilis, in Janez Jordan, Veles; Združenje za naravno gradnjo, Foto: Aljoša Eržen

Festival prostora - Gregor Berčon

Gregor Berčon, Kozmotekton; Združenje za naravno gradnjo

Po uri druženja in učenja v delavnici, kateri čas so nekateri izkoristili za mreženje in spoznavanje, se je točka dogajanja premaknila nazaj v predavalnico.

Nadaljeval je Darko Ipša, mag. konservatorstva , gradbenik in biodinamik. Z naslovom Iskrenost do materialov, je poslušalce na kratko popeljal skozi zgodovino gradnje ter predstavil izzive robnih pogojev materialov, s katerimi so se srečevali naši predniki. Predstavil je mehanizme statičnih sistemov in na nekaj konkretnih primerih prikazal probleme, s katerimi se srečujemo v gradnji.  Poudaril je sozvočje oblike, materiala in konstrukcij. Opozoril je na pogoste napake pri zasnovi konstrukcij, ki so izvedene z naravnimi materiali.

Z naslovom ABC naravne gradnje – od ideje do izvedbe, je arhitekt Miha Šegula prikazal osnovne materiale, možne konstrukcije in konstrukcijske sklope, opisal vlogo arhitekta v gradnji ter prikazal težave, s katerimi se srečujejo arhitekti pri snovanju objekta. Prikazal je tudi zaporedje aktivnosti pri načrtovanju objekta s poudarkom na odnosu do javnosti, to je občine in države.

Festival Prostora - Darko Ipša

Darko Ipša, I Kons; Združenje za naravno gradnjo, Foto: Aljoša Eržen

Festival prostora - Miha Šegula

Miha Šegula, Arhitektura.Natura; Združenje za naravno gradnjo, Foto: Aljoša Eržen

 

Sledil je odmor ob kavi in prigrizkih, za druženje in spoznavanje.

Po odmoru se je festival nadaljeval v delavnici, drugem sklopu, kjer so mojstri prikazali nanos ilovnatih ometov na slamnato podlago in vsem obiskovalcem nudili možnost, da so sami preizkusili svoje sposobnosti dela z naravnimi materiali.
Janez Jordan, naravni graditelj in raziskovalec, zadnja leta posveča gradnji bivališč iz slamnatih bal, posebno pozornost pa daje kvalitetni pripravi slovenske ilovice za ometavanje sten.
Andrej Adamič, mojster graditelj, v svojem podjetju gradi in prenavlja objekte, pri tem pa v čim večji meri uporablja naravne materiale. Svoji družini je, kot vzorčni projekt, postavil popolnoma naravno hišo.
Tone Pugelj, direktor podjetja Gnezdo, ki se je v zadnjem času posvetilo predvsem dobavi celotnega spektra naravnih materialov.  V ta namen so letos jeseni odprli prvi specializirani Center sonaravne gradnje v katerem lahko kupite naravne materiale, dobite nasvet in navodila za delo. V letošnjem letu se je pričala tudi proizvodnja in prodaja prvih naravnih materialov razvitih in proizvedenih v Sloveniji z lokalnimi surovinami. Nova linija naravnih materialov se imenuje NATIVA. Trenutno so na voljo naravne barve iz kazeina in barvnih glin, gašeno apno in apneni belež. Na voljo je tudi naravna emulzija Nativa. V letu 2018 bodo sledili še drugi izdelki. Najprej čista apnena zidna barva, nato pa slovenska ilovica, ki bo certificirana, ter pripravljena za uporabo. Pripravili bodo gotove mešanice za grobi in fini ilovnati omet. Podjetje Gnezdo že 14 let izdeluje in prenavlja hiše z naravnimi materiali.

 

Andrej Adamič, Mirabilis in Nika Arnuš, Zelena Centrala; Združenje za naravno gradnjo

 

Slika12: Tone Pugelj, Gnezdo; Združenje za naravno gradnjo

Minila je ura v delavnici in udeleženci so bili ponovno povabljeni v prostore predavalnice, kjer jih je s predavanjem Arhitektura doma nagovoril Robert Veselko, naravni arhitekt. Skozi lastne projekte je prikazal svoj pogled na oblikovanje prostora, z upoštevanjem načel sobivanja narave in človeka. Predvsem se je poslušalcev dotaknil z vprašanjem, kaj nam dandanes dejansko pomeni dom. V predavanju se je dotaknil vprašanja kaj bivališče naredi dom in kako lahko arhitektura ustvari pogoje za razcvet življenja v prostoru. Kako oblikujemo in kakšen je naš odnos od okolja ki ga naseljujemo. V nadaljevanju je z nekaj primeri pokazal kako sam te principe/orodja uporabljati pri stavbah, ki jih načrtuje.

Cikel kroga pa je zaključil Gregor Berčon, z naslovom Prostor in esenca narave. Skozi predavanje je predstavil starodavno znanje vede Vastu, veda oblikovanja prostora po naravnih načelih vesolja. Gregor je načrtovalec, ki pri svojem delu uporablja znanje načrtovanja Vastu, hkrati pa je izvajalec del v naravni gradnji. Njegova specifika pri izvedbi so lesene konstrukcije ter baliranje slamnatih kock.

Festival prosotra - Robert Veselko

Robert Veselko, RVA; Združenje za naravno gradnjo

Dogodek sta vsebinsko med seboj prepletala Petra Jazbec in Jošt Kozelj, oba učitelja, permakulturnika in moderatorja, ki sta hkrati soustvarjalca Združenja za naravno gradnjo.

Jošt Kozelj, Društvo za permakulturo Slovenije; Petra Jazbec, Veles; Združenje za naravno gradnjo in Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.

V nevidno vidnem ozadju je dogodek podpirala še skupina ljudi, ki so skrbeli za domačnost in srčnost festivala, prav tako soustvarjalci Festivala in Združenja za naravno gradnjo, Nika Arnuš in Nejc Verzel, ekipa Gnezda, Helena, Sabina, Eva in Aleš, članici Permakulturnega društva Katja in Tina ter Maja Capuder, profesorica srednje gradbene šole v Ljubljani ter Vlasta Juršak iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

Dogodek je pritegnil preko sto ljudi iz celotne Slovenije, od Bohinja do Črnomlja, od Izole do Murske Sobote. Udeležba je bila celo mednarodna, saj smo imeli obiskovalce tudi iz Hrvaške. Pridružili so se tako stari kot mladi, sanjači, načrtovalci, izvajalci in izobraževalci. Raznolikost je bila velika, hkrati pa je združevala enako misleče ljudi, ki sta jim skrb do narave in trajnostni način življenja blizu. S tem je bil skriti namen festivala dosežen; namreč, da ozavestimo celovitost  naravne gradnje kot način življenja.

”Naravna gradnja ni le gradnja objektov z naravnimi materiali, naravna gradnja je oblikovanje prostora skozi poslušanje narave.”