Spinel pigmenti

Spineli so minerali različnega izvora (magmatski in metamorfogeni), ki nastanejo pri zelo velikih temperaturah. Kemijsko gledano so to magnezijevi-aluminati (MgAl204).

Večina spinelov je brezbarvnih. Zaradi nalaganja različnih ionov v vulkanskem procesu nastajajo tudi zelo barvni spineli.