• Projekt

  Zasebna hiša – prva biopasivna slamnata hiša v Sloveniji

  Sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi konstrukcije, izvedba ilovnatih ometov, tadelakta – vodoodbojnega dekorativnega ometa in apnene fasade

 • Lokacija

  Kurešček

 • Izvedba

  Gnezdo

 • Leto izvedbe

  2006-2007

Pilotni projekt prve s slamnatimi balami grajena stanovanjske hiše v Sloveniji se je pričel s projektiranjem in izdelavo preizkusnih sten v letu 2006.

Snovanja smo se lotili na inovativni način saj je ves čas projektiranja potekal v tesnem sodelovanju med arhitekti, statikom, izvajalci, gradbenim biologom in investitorjem. Le na tak način smo lahko dosegli optimalizacijo novih tehnik in že v fazi projektiranja dorekli detajle izvedbe.

Projektiranje in preizkus gradbenih konstrukcij je potekal dobro leto. Objekt je brez zavrnitev dobil gradbeno dovoljenje. Za skrbno pripravo materialov smo upoštevali pravi čas sečnje, sušenja in spravila lesa. Tudi slamo je bilo potrebno zagotoviti že pred setvijo.

Dela so stekla spomladi 2007 in se z zaključnimi deli končala v začetku naslednjega leta.
Posamezne sklope del smo prevzeli obrtniki, ki smo se združili pod okrilje Zdrave hiše. Skupaj smo že izvajali ekološke projekte, zato smo se dobro poznali in vse faze izvedli z pazljivim usklajevanjem in pozornostjo.

Ker pa je taka hiša živi organizem se sodelovanje z izboljšanjem nekaterih detajlov še nadaljuje.