• Projekt

  Trajnostni park Istra je s pomočjo prostovoljcev v zaledju Slovenske Istre obnovili staro stavbo, v kateri so z uporabo trajnostnih materialov in načinov gradnje uredili trajnostni poligon. V njem so prikazani okolju prijazni izdelki in rešitve slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij.

  Gnezdo je pri projektu sodelovalo z dobavo naravnih gradbenih materialov, svetovanjem pri njihovi uporabi in pomočjo pri izvedbi.

  Dobavili smo trstično izolacijo in trstično pletenje, ilovico za omete in ilovnate barve, ter stucco za sanitarije.


 • Lokacija

  Slovenska Istra

 • Leto izvedbe

  2014

 • Svetovanje in pomoč pri izvedbi

  Gnezdo