Vgrajujemo vse vrste naravnih izolacij za notranjo in zunanjo izolacijo novogradenj in starejših objektov.

Na voljo je vrsta naravnih izolacijskih materialov, ki pripomorejo k ugodni mikroklimi v prostoru in ki so po svojih tehnoloških značilnostih in toplotni prevodnosti bolj ali manj podobni.

Razlikujejo se v ekološkosti pridelave oziroma predelave naravnih vlaken, iz katerih so izdelani. Za toplotno izolacijo so najbolj primerna gradiva, ki imajo faktor toplotne prevodnosti (λ) med 0,035 in 0,040 W/(mK). Čim manjši je faktor λ, tem boljša je toplotna izolativnost določenega gradiva.

Naravno pomeni, da vlaknom v fizično ali tehnično oporo niso primešane sicer ekološko sporne snovi. Naravno pomeni tudi, da je človeku-uporabniku prijazna in sicer ne samo takrat, ko že deluje v svoji funkciji plašča okoli vašega bivališča, temveč tudi med svojo vgradnjo. Med vgradnjo ne draži kože in dihal, je prijetnega vonja in otipa.

Osnovni namen toplotne izolacije je preprečevanje toplotnih izgub preko tal, sten in strehe. Približno 65 % vseh toplotnih izgub prehaja skozi zunanje stene objekta in skozi streho, na kar lahko v veliki meri vplivamo z izboljšanjem izolacijskega ovoja in s tem zmanjšamo stroške za ogrevanje, poleti pa stroške hlajenja.

Konopljina izolacija

Konopljina izolacija Biofib (1)Konoplja je izjemno kvaliteten in vsestransko uporaben izolacijski material. Uporabljamo jo predvsem kot izolacijsko polnilo v montažni gradnji. Za izolacijo sten, stropov in tal v starih in novih objektih.
notranje in zunanje stene
predelne stene
– podstrešni prostori – namestitev med in pod škarnike
mrzla podstrešja – razprostrto na tla
podstrešje in tla – razprostrto na tla med konstrukcijo (dvojna plast).

Toplotna izolativnost konopljine izolacije je 0,040 W/(mK).

Več podatkov o konopljini izolaciji dobite na predstavitveni strani izdelka.

Izolacija iz trstike

V obliki plošč je namenjena zunanji izolaciji objektov.

Za zunanje ali notranje izoliranje sten v primeru renovacije, kot termična pregrada v primeru stenskega gretja in istočasno kot oprijemalna podlaga za ilovnate omete. Zagotavlja maksimalno paro propustnost, kar je še posebno pomembno pri starih gradnjah! Zelo odporen material na razpadanje in sicer zaradi naravne vsebnosti silicijeve kisline.

Plošče so izdelane mehansko, brez dodatkov kemikalij. Trstičje je med seboj povezano s pocinkano jekleno žico in sponkami.

Zagotavlja maksimalno paropropustnosti, kar je še posebno pomembno pri starih gradnjah! Z naravi prijazno žetvijo trstike se ohranja ekologija jezer in mokrišč. Toplotna izolativnost trstike je 0,058 W/(mK).

Poreklo: Balaton, Madžarska

Slama

Lahko jo stiskamo v lahke ploščne kompozite ali pa izdelamo bloke slame. Vrednost toplotne prevodnosti je nekje med 0,054 in 0,065 W/(mK). Je cenovno ugodna in preprosta za uporabo.

Referenčni objekt: Biopasivna slamnata hiša na Kureščku.

Lesena vlakna

Izolacija iz lesnih vlaken je na voljo v obliki plošč in se uporablja za izolacijo fasad in lesenih podov. Na voljo je v obliki plošč različne gostote in debeline, katere pogojuje namembnost njihove uporabe. Poleg »čistih« izdelkov obstajajo za skrajne pogoje uporabe (vlaga) tudi izdelki, impregniranimi z naravnimi smolami.

Ekspandirana glina

se uporablja kot polnilo ali nasutje pri prenovi lesenih stropnih konstrukcij.